tr    nl

Üyelik bilgileri

Email:
Şifre:
   
  Şifremi unuttum

Email Listesi

E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email
Ad Soyad
   
ANBI ALGEMEEN

Islamitische Stichting Nederland-Terborg “Mimar Sinan” heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen
Statutaire naam: Islamitische Stichting Nederland-Terborg “Mimar Sinan”
ANBI-status: ja
RSIN/fiscaal nummer: 8166.705.72
KVK-nummer: 41048722 

Bezoekadres:
Vulcaanstraat 1/A
7061 AW Terborg

Website: http://www.mimarsinancamii.nl
E-mailadres: info@mimarsinancamii.nl
Telefoonnummer: 0315 – 329 747

Doelstellingen

Islamitische Stichting Nederland-Terborg “Mimar Sinan” heeft ten doel:

Het opzetten en continueren van een religieus-en cultureel centrum (moskee) waar islamitisch onderwijs, lezingen, activiteiten, rondleidingen, ontmoetingen en andere educatieve activiteiten worden gehouden die toegankelijk zijn voor verschillende doelgroepen

Het begeleiden van moslims in hun geloof en op maatschappelijk vlak, om zodoende een volwaardige burger te zijn in de maatschappij waarin zij leven

Het vertegenwoordigen en bevorderen van het algemene welzijn van alle moslims in Terborg en omgeving;

Het geven van educatie en voorlichting over de islam aan moslims en niet-moslims;

Het creëren van wederzijds begrip tussen verschillende geloofsovertuigingen en culturen;

De Islamitische Stichting Nederland-Terborg “Mimar Sinan” tracht haar doelen onder meer te bereiken door het bieden van spirituele, maatschappelijke en religieuze begeleiding door middel van gebedsdiensten, onderwijs, lezingen en (ontmoetings) activiteiten. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar kinderen, jongeren, ouderen en vrouwen.

Bestuurssamenstelling

Functie

Naam

Telefoon

Voorzitter

Emrullah (Emrah) Özdemir

06 40 10 38 24

Secretaris

Emrullah Soylu

 

Penningmeester

Enes Ozturk

 

Algemeen bestuurslid

Kemal Özay

 

Algemeen bestuurslid

Tamer Onal

 

 

Algemeen bestuursleden

Cemil ZIVALI

Erol CAKIR

Ali YILMAZ

Huseyin CELIK

Harun TOPALOGLU

Alle bestuursleden hebben een gelijkwaardige positie in de besluitvorming. Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Islamitische Stichting Nederland-Terborg “Mimar Sinan”. Het stichtingsbestuur vergadert tenminste eenmaal per 2 weken. 

Beloningsbeleid

De bestuursleden van een ANBI die het beleid bepalen mogen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld (artikel 1a, eerste lid, onderdeel e, van de UR AWR 1994). Vacatiegeld is in ieder geval niet bovenmatig als dit niet hoger is dan de vergoeding die is opgenomen in het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies. Een hoger vacatiegeld is in uitzonderingsgevallen mogelijk en is dus niet per definitie bovenmatig. Bij de beantwoording van de vraag of een hoger vacatiegeld bovenmatig is, spelen onder andere een rol de aard en omvang van de ANBI en de maatschappelijke positie van het lid van het orgaan van de instelling dat het beleid bepaalt. Een (vaste) vergoeding die niet afhankelijk is van het bijwonen van vergaderingen en de daarbij behorende voorbereiding, kan in beginsel niet als vacatiegeld worden aangemerkt. Uitzondering is opgenomen in het giftenbesluit 2014onder punt 3.4. Bestuursleden die tevens een uitvoerende functie vervullen, kunnen daarvoor wel een beloning ontvangen.


Beleidsplan (hoofdlijnen)

Het beleidsplan omvat de volgende elementen:

Doelstelling:  In het beleidsplan worden de doelstellingen zoals die hierboven beschreven staan bevestigd. Het hoofddoel blijft het bevorderen van godsdienstige, culturele, sociale en maatschappelijke belangen van moslims en het verstrekken van informatie over de islam om de beeldvorming in de samenleving recht te zetten.

Activiteiten:  Ons meerjarig beleidsplan is gefocust op het continueren van de activiteiten zoals die onder “beoefende activiteiten” staan beschreven. In hoofdlijnen zijn dit:

De financiële realisatie van de bouw van een nieuwe moskee

De ontwikkeling ervan tot een volwaardige gebedshuis, onderwijs en kenniscentrum en ontmoetingsplek voor de islamitische gemeenschap.

De verdere ontwikkeling van de “Dawah” (uitnodiging tot de islam) door de organisatie van lezingen en andere activiteiten voor jong en oud.

Kennis over de islam verder verspreiden via social media (Facebook) en onze eigen website.

Werving fondsen:  De giften en donaties van Islamitische Stichting Nederland-Terborg “Mimar Sinan” komen van een vaste groep donateurs die onze gebedsruimte frequent bezoeken. Deze dragen bij door via een maandelijkse bijdrage en een eenmalige donaties. Daarnaast verwerft Islamitische Stichting Nederland-Terborg “Mimar Sinan” fondsen door de organisatie van benefieten waarbij bezoekers kunnen doneren. De werving is kleinschalig van aard en richt zich op het sociale netwerk van onze bezoekers. Voor de realisatie van de nieuwe gebedsruimte worden ook giften en donaties geworven bij andere Moskeeën in Nederland.

Beheer fondsen: De fondsen worden beheerd door de penningmeester van onze organisatie.  Bij alle grote investeringen vindt er een raadpleging plaats bij de islamitische gemeenschap.

Besteding fondsen: Besteding van de fondsen vinden alleen plaats indien het gehele bestuur akkoord is. Daarnaast vinden er raadpleging plaats bij de gemeenschap. De fondsen gaan op aan de volgende zaken:

Aanschaf nieuwe gebedsruimte en verbouwing daarvan
Vaste lasten  voor de gebedsruimte (zoals imamkosten, gas, water, licht, verzekeringen)
Beheerskosten  voor het pand zoals schoonmaak en onderhoud
Aanschaf leer-en onderwijsmaterialen
Aanschaf promotiemateriaal
Onkostenvergoedingen aan bestuursleden en vrijwilligers indien nodig.

Meerjaren Beleidsplan (op verzoek verkrijgbaar bij het bestuur)

Uitgeoefende activiteiten

De door ons uitgevoerde activiteiten kennen een doorlopend karakter. De activiteiten die we jaarlijks uitoefenen zijn als volgt: 
Elke dag , 365 dagen in het jaar 5 gebedsdiensten ten behoeve van de islamitische gemeenschap in Terborg en omgeving
Elke vrijdag van elke week een gebedsdienst (preek) georganiseerd voor de islamitische gemeenschap in Terborg en omgeving.
Elke vrijdag van elke week een vertaling van de preek van het Arabisch naar het Nederlands voor de jongeren van de islamitische gemeenschap in Terborg en omgeving.
Jaarlijkse Ramadan gebeden (Taraweeh)
Elk weekend volgen +- 150 leerlingen Arabische en islamitische les in de leeftijdscategorie 6 tot 17 jaar

Activiteiten m.b.t. realisatie nieuwe moskee:
Islamitische Stichting Nederland-Terborg “Mimar Sinan” is al een aantal jaren bezig met de realisatie van een nieuwe gebedsruimte in de gemeente Terborg.
Hiervoor zijn sindsdien diverse activiteiten ondernomen  waaronder:

Structureel overleg met stakeholders (Islamitische gemeenschap, Architect, Gemeente, Buren e.a.)
Coördinatie aankoop grond, ontwikkeling en bouwen nieuwe locatie.
Fondsenwerving via:
Vaste eigenbijdrage per gezin voor de Nieuwbouw
Acties gericht op de gemeenschap waaronder, maandelijkse donaties, Zusterbenefieten en wekelijkse inzameling onder de gemeenschap.
Bezoeken aan islamitische gemeenschappen elders in het land